================*==================*=================*================

Phần mềm kiểm toán kết cấu cột, dầm: nSV (n_Structural_Verification)

<Có các hình minh họa phía dưới>

Các tính năng nổi bật: 

* Kiểm toán cho kết cấu cột, dầm chịu kéo nén (Failure Surface - Biaxial Interaction Diagram), uốn (Flexural), cắt xoắn (Shear/Torsion)

* Tính toán cho tiết diện hình dạng bất kỳ (kể cả lỗ rỗng)

* Tính toán cho nhiều loại vật liệu trong cùng mặt cắt: Bê tông, cốt thép thường, thép dự ứng lực, thép kết cấu (composite)

* Có các tính năng nâng cao xét tới từ biến - co ngót bê tông (creep-shrinkage), giai đoạn cứng lại vật liệu thép (stress-strain hardening), chùng ứng xuất thép dự ứng lực theo thời gian (relaxation)

* Thuật toán tính toán chính xác dựa trên biểu đồ quan hệ ứng suất biến dạng (stress-strain relationship) cho tất cả vật liệu kể cả bê tông (không quy đổi gần đúng về khối ứng suất hình chữ nhật mà tính chính xác theo hình parabol)

* Tính toán được cho nhiều tiêu chuẩn (hiện tại có ACI code, các tiêu chuẩn khác đang được cập nhật)

* Hiển thị chi tiết kết quả số cho bạn dễ dàng kiểm tra tính chính xác kết quả thông qua tính tay, hiển thị từ kết quả số ra đồ họa 2D 3D ấn tượng

* Về giao diện phần mềm: phần mềm viết trên ngôn ngữ C# hiện đại, thuật toán tối ưu, giao diện WPF-XAML mới hiện đại đẹp, graphic 2D và 3D ấn tượng (đẹp và chính xác không chỉ ở tính toán mà còn đồ họa)

* Các chức năng nâng cao đang được update như sau:

+ Tính ứng suất trong cốt thép và bê tông... ứng với nội lực bất kỳ khi kết cấu chịu nén uốn 2 phương

+ Tính nâng cao cho kết cấu chịu uốn (dầm) gồm cả ứng suất và thêm phân tích khi kết cấu có hàm lượng thép cao hơn qui định (dầm phá hoại giòn do cốt thép phải đặt nhiều hoặc có thép kết cấu)

+ Phân tích ứng suất theo các giai đoạn thi công

 * Một số hình ảnh của phần mềm khi chưa hoàn chỉnh (18/10/2017)

Giao diện khi khởi động phần mềm: chia nhiều cửa sổ và dễ dàng chỉnh kích thước các cửa số theo ý muốn

 

Khi chương trình đang tính toán

 

Kết quả: mặt cắt tiết diện ở góc trên trái, biểu đồ tương tác 3D sức kháng danh định, bên phải chi tiết tính toán dạng số cho bạn kiểm tra

 

Biểu đồ tương tác 3D sức kháng tính toán, góc dưới bên trái tương lai sẽ update hiển thị các thông số về đặc trưng vật liệu, mặt cắt

 

Xem Kết quả cả mặt bao sức kháng danh định và sức kháng tính toán bằng lưới (mesh)

 

Các cửa sổ dễ dàng tùy chỉnh kích thước để xem rõ chi tiết ở các cửa sổ, chỉ cần nắm kéo ở biên các cửa sổ

 

Các cửa sổ dạng số có các tính năng nâng cao, giúp bạn lọc (filter), sắp xếp (sorting) dữ liệu

 

Hiển thị mặt các P-M qua điểm nội lực, tính toán chính xác hệ số phi (tỉ số khoảng các theo tia: tâm tới lực / tâm tới mặt bao sức kháng) nếu hệ số phi <= 1 thì lực nằm trong đường bao thỏa khả năng chịu lực, loadPoint sẽ có màu xanh, nếu ngoài đường bao sẽ màu đỏ

 

Mặt cắt M-M

 

Quy ước, giải thích dấu lực và hệ trục tọa độ trong mô hình

 

Thông tin tác giả để góp ý hoặc hợp tác, cảm ơn mọi người.